Δείτε δείγμα του webshop

Σας προτρέπουμε να δείτε live demo του webshop προκειμένου να μπορέσετε να κρίνετε μόνος σας. Υπενθυμίζουμε οτι το frontend μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως τις ανάγκες σας (τα γραφικά που θα δείτε είναι καθαρά δείγμα) ενώ μέσω του admin demo μπορείτε να δείτε το πόσο εύκολο και παραμετροποιήσιμο είναι στη χρήση του!

 

Για να δείτε τις επιλογές του χρήστη ή του διαχειριστή κάντε είσοδο στο αντίστοιχο σύστημα με τα παρακάτω στοιχεία:

Username: demouser
Password: demouser1